Misschien wel het belangrijkste vak van animatie is “Principles of Animation”, oftewel DE Principes voor Animatie.
Dit vak is een eerstejaars vak en hierbij krijg je dus de principes, de regels voor animatie aangeleerd. Nou zou je misschien denken dat animatie een simpel proces is van wat tekeningen achter elkaar plaatsen, maar helaas, dat is het niet…
Als je namelijk een goed verhaal wil overbrengen d.m.v. een animatiefilm, moet dit op een natuurlijke wijze worden verbeeld. Om dit zo natuurlijk mogelijk te laten lijken, moeten de characters zo levendig mogelijk lijken en dus niet als een houten plank door het beeld bewegen. Nou de principes van animatie, zijn dus eigenlijk de regels, waarmee je je character zo levendig mogelijk maakt.

ToonboomBallTijdens dit vak krijgen we dus elke week een hoorcollege over één of meer principes (er zijn er twaalf) en daarnaast krijgen we een tutorial, waarin we korte animatiefilmpjes maken met Toonboom (2D) of Maya (3D). Ik zit bij de 2D lessen, dus ik leer werken met Toonboom. Dit is een peperduur programma, waarmee heel veel 2D tekenfilms worden gemaakt. Nou wilde ik eigenlijk de 3D tutoriallessen volgen, maar helaas vielen deze op tijden, dat ik al andere vakken had, dus hield ik het maar bij 2D.
Wel hebben we van school een abonnement op Digital Tutors gekregen, waar je zelf 3D kan leren.

De afgelopen weken heb ik dus verschillende korte filmpjes moeten maken, waarin een paar ballen stuiterden, een waterballon bewoog, een bal met een staart rondsprong en uiteindelijk een meelzak emoties toonde en rondliep. Al deze opdrachten hadden dan ook te maken met de principes van animatie en dit was dan ook criteria nummer 1 qua punten geven.
Dit vak heb ik uiteindelijk afgesloten met 80,3/100%, dus ik ben tevree!